FARADAY v.o.s. - Insolvenční správce

Společnost FARADAY v.o.s. nabízí k prodeji nemovitý a movitý majetek, pohledávky a ostatní majetek, jehož zpeněžení zajišťuje v rámci správy majetkových podstat. Díky profesionálnímu zázemí a dlouhodobým zkušenostem je společnost připravena poskytnout, nejen v insolvenčním řízení, kvalitní a komplexní služby.