Ochrana osobních údajů

1.  Společnost FARADAY v.o.s., se sídlem Vydmuchov 707/20 Karviná, vedená pod spisovou značkou AXVIII 1425 u Krajského soudu v Ostravě, zpracovává v případě insolvenčního řízení ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

- jméno a příjmení

- rodné číslo

- osobnostní stav

- počet vyživovaných osob

- plátce příjmu

- výše příjmu

- adresa pobytu

- telefonní číslo

- e-mailová adresa

- seznam majetku

 

2. Zpracovávané osobní údaje je nutné zpracovat pro zajištění průběhu insolvenčního řízení. Tyto osobní údaje budou společností FARADAY v.o.s. zpracovávány po dobu trvání insolvenčního řízení.

 

3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností FARADAY v.o.s., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

- soudy soudní soustavy České republiky

- ADRIATOM s.r.o. (vedení účetnictví)

- ARET Praha s.r.o. (informační systém insolvenčního správce)

- realitní kancelář STING, s.r.o. (zprostředkování prodeje majetku)

 

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

-    požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

-    požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

-    vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

-    požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek oznámení této skutečnosti insolvenčnímu soudu,

-    v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním   osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

V Karviné dne 24.5.2018