Služby

    Společnost FARADAY v.o.s., jako insolvenční správce řádně zapsaný v seznamu insolvenčních správců vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR, vykonává následující činnosti:

* funkce insolvenčního správce, s výjimkou funkce insolvenčního správce podle § 3 odst. 2 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích,

* funkce exekučního správce podniků a nemovitostí,

* funkce likvidátora právnických osob,

* funkce likvidačního správce pozůstalosti.

    Společnost FARADAY v.o.s., jako expert na oblast insolvencí a likvidací, poskytuje následující služby:

* zpracování insolvenčních návrhů, včetně návrhů na povolení oddlužení,

* činnost likvidátora právnických osob,

* poradenství v oblasti insolvencí a likvidací.